Jaunumi

Saņem finansējumu mājas būvniecībai

Kas nepieciešams, lai banka piešķirtu finansējumu?

 1. Dzīvojamās mājas projekts (var būt neapstiprināts skiču stadijā jeb ideju projekts)
 2. Dzīvojamās mājas izmaksu tāme (nodrošina Timbero)
 3. Nākotnes vērtējums- jebkurš sertificēts vērtētājs novērtē dzīvojamās mājas nākotnes vērtību balstoties uz klienta projektu, tāmi un atrašanās vietu. Ja ir jau iegādāta zeme, tad zemei tiek novērtēta tagadnes vērtība klāt vērtējot mājas nākotnes vērtību.

 

 

 

 

Cik lielu finansējumu piešķir banka?

(Finansējuma apjoms atkarīgs no kopējām dzīvojamās mājas izmaksām ieskaitot zemi)

 1. Standarta gadījumā, kur kopējās dzīvojamās mājas izmaksas, kopā ar zemi, nepārsniedz 150 000 EUR banka finansē 80% apmērā. Ja izmaksas ir 200 000 EUR attiecīgi  tie būs 75%, ja virs 250 000 finansējuma apjoms ir 70%.
 2. Ar Altum palīdzību bankas finansējuma apjoms sastāda 90%.
 3. Ja vēlaties iegādāties tikai zemi, bet māju celt vēlāk, banka izsniegs fiansējumu 50 % apmērā. ( Nepieciešams obligāts zemes novērtējums)

 

Citi nosacījumi:

 1. Gada procentu likme ir robežās no 1.8 līdz 2.5%.
 2. Komisijas maksa 0.5% no kopējās aizdevuma summas.
 3. Darījuma konta izmaksas sastādīs 50 EUR.
 4. Nepieciešams norādīt pārskatāmus klienta ienākumus. Lai aprēķinātu, cik lieliem jābūt ģimenes ienākumiem jāizmanto formula- Kopējās mājas celtniecības izmaksas (150 000 Eur)/48 = vēlamā mēneša bruto alga. Neto algas aprēķins= Bruto alga*0.7

Piemērs:          150 000EUR/48=3125EUR (kopējā ģimenes bruto alga)

                        3125EUR*0.7=2187EUR (kopējā ģimenes neto alga)

 

 

Bankas lēmuma pieņemšana par finansējuma piešķiršanu:

 1. Lēmums 1 nedēļas laikā- Pie nosacījuma, ka Standartā pie nosacīja, ka ir iesniegts dzīvojamās mājas projekts, tāme (Timbero) un nākotnes vērtējums.
 2. Pirmreizēja lēmuma pieņemšana- ir iespējams iesniegt tikai dzīvojamās mājas projektu un tāmi (Timbero) bez nākotnes vērtējuma. Šādā gadījumā banka konceptuāli izvērtēs iespējas izsniegt aizdevumu un par to informēs klientu. 

Dzīvojamās mājas finansēšana- naudas izsniegšana:

 1. Banka, klients un Timbero vienojas par samaksas kārtību. Pēc vienošanās banka ieskaita naudu klienta kontā un klients veic maksājumu, saskaņā ar būvniecības līgumu.
 2. Tiek noslēgts darījuma konta līgums starp Banku, Klientu un Timbero, kur tiek iemaksāta pilna darījuma summa un banka izmaksā naudu saskaņā ar būvniecības līgumu.

*Banka, jebkurā gadījumā, veic apsekošanu objektā pirms katras summas izmaksas.